پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > طرحهای تحقیقاتی > طرحهای خاتمه یافته 
 
 

 

لیست طرح های خاتمه یافته

سنتز سبز ترکیبات جدید برپایه ترکیب آسپرین، و حلقه ی تترازولی برای بررسی فعالیت ضد پلاکتی آنها

سنتز مشتقات جدید شبه آسپرین، پیران برای بررسی فعالیت ضد پلاکتی آنها

سنتز مشتق‌های نوین اسپایرو ایکسیندول دربردارنده هسته 4H-پیران به جهت بررسی خواص بیولوژیکی آن‌ها (بخش دوم)

سنتز مشتق‌های نوین اسپایرو ایکسیندول دربردارنده هسته 4H-پیران به جهت بررسی خواص بیولوژیکی آن‌ها (بخش اول)

بررسی اثرات ضددردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی گیاه فلومیس پرسیکا و شیرین بیان در موش سوری

استخراج جداسازی و شناسایی ترکیبات گیاه چوبک

سنتز مشتق‌های اسپایرو پیران ، اسپایرو اکسیندول به منظور بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنها

سنتز تک مرحله ای مشتقات 1،2،3-تری آزول متصل به هگزا هیدروکوئینولین ها به منظور بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنها

تهیه مشتقات شیفت باز ترکیب سولفانیل آمید با فعالیت‌های بالقوه زیستی و استفاده از حلال یوتکتیک ژرف به عنوان محیط واکنش سبز

سنتز مشتق‌های بیس متیل سولفان و سپس تهیه مشتق های نوین سولفونامیدی

             

سنتز مشتق‌های نوین H4-پیران

بررسی اثر حفاظتی جینکوبیلوبا در مدل تجربی  افسردگی و تاثیر آن بر سطح پروتئین و متیلاسیون BDNFو TrKBدر هیپوکامپ موش صحرایی نر

بررسی استرس مادر قبل از دوران بارداری بر بیان ژنهایBDNFو TrKBدرهیپوکامپ فرزندان نر و ماده متولد شده از آنان

مطالعه اثر ایمونوساپرسوری 3و5و10 تری استیل 8- ایزوبوتانوئیل -14- بنزوئیل سیکلومیر سینول از گیاه Kopedaghi Euphorbiaدر انسفالومیلیت تجربی خود ایمن

استخراج و شناسائی تری ترپنهای های گروه لوپان گیاه Euphorbia microsciadiaمقایسه اثرات بیولوژیک آنها

جداسازی و شناسائی فلاونوئیدهای گیاه Euphorbia microsciadiaو ارزیابی اثرات بیولوژیک آنها

استخراج ، خالص سازی و شناسائی تری ترپنهای های گیاه Rech. f. Euphorbia aelleniiو ارزیابی اثرات بیولوژیک

استخراج و شناسائی تری ترپن های گیاه Euphorbiadenticulateو بررسی برون تنی اثر ضد التهابی پاره ای از تری ترپن های گیاهی از طریق بررسی فعالیت آنها روی آنزیم سیکلواکسیژناز

استخراج و شناسائی دی ترپن های پلی استر گیاه Euphorbiamacrostegia Boissوبررسی اثرات سایتوتوکسیک آنها

بررسی اثر ضد تجمع پلاکتی عصاره تام گیاهان جنس Allium

بررسی نقش کانالهای پتاسیمی وابسته به آدنوزین تری فسفات (KATP) در اثرات محافطتی کاپسایسین در بافت مفز در برابر آسیبهای ناشی از Ischemia Reperfusion


مطالعه فیتوشیمیایی و تعیین ساختار مولکولی ترپنوییدهای جدا شده از اندام هوایی گیاه

Euphorbiamacrostegia Boiss

بررسی ویژگیهای اکسید شوندگی و احیا شوندگی عصاره گروهی از گیاهان دارویی با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای

بررسی اثر اسانس گیاه زنیان روی باکتری های کلبسیلا پنومونیه و سودوموناس آئروژینوزا

ارزیابی برون تن سمیت سلولی مشتقات جدید هیدرازونی واجد اثرات ضد تجمع پلاکتی

بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات سمیت عمومی، حشره کشی عصاره متانلی جلبک دریایی Cystoseira trinodis (Forsskal) C.agardh

تشخیص ژنهای ACT,FOX,MOXدر سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران با استفاده از روش های PCR,Sequencing

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.